تجمع مردم بانه در حمايت از كوباني
تجمع مردم بانه در حمايت از كوباني

عکس و فیلم

آمار
  • 2,646
  • 17,564
  • 104,112
  • 388,536
  • 4,626,549
  • 10,682,934