تجلیل از کارگران 
پاوه پرس
تجلیل از کارگران


عکس و فیلم