تجلیل از سوران قمری 
پاوه پرس
تجلیل از سوران قمری


عکس و فیلم