تاسیس اولین دانشگاه کردی در ترکیه 
پاوه پرس
تاسیس اولین دانشگاه کردی در ترکیه


عکس و فیلم