تاسیس اولین دانشگاه کردی در ترکیه
تاسیس اولین دانشگاه کردی در ترکیه

عکس و فیلم