بیمارستان پاوه 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن‌ها نیازمند تخصیص اعتبارات مناسب هستیم.
بیمارستان پاوه 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن‌ها نیازمند تخصیص اعتبارات مناسب هستیم.

عکس و فیلم

آمار
  • 7,892
  • 7,810
  • 83,054
  • 418,902
  • 4,636,268
  • 11,246,384