بیمارستان پاوه 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن‌ها نیازمند تخصیص اعتبارات مناسب هستیم.
بیمارستان پاوه 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن‌ها نیازمند تخصیص اعتبارات مناسب هستیم.

عکس و فیلم

آمار
  • 8,622
  • 8,272
  • 74,314
  • 308,000
  • 4,602,166
  • 10,329,600