بیمارستان جدیدالاحداث 64 تختخوابي پاوه 
پاوه پرس
بیمارستان جدیدالاحداث 64 تختخوابي پاوه


عکس و فیلم