بیان تنگناها و دورنمای آتی فعالیت شهرداری پاوه در حضور معاونت عمرانی استاندار کرمانشاه
بیان تنگناها و دورنمای آتی فعالیت شهرداری پاوه در حضور معاونت عمرانی استاندار کرمانشاه

عکس و فیلم

آمار
  • 10,478
  • 14,102
  • 80,930
  • 328,626
  • 4,609,880
  • 10,357,234