بیان تنگناها و دورنمای آتی فعالیت شهرداری پاوه در حضور معاونت عمرانی استاندار کرمانشاه
بیان تنگناها و دورنمای آتی فعالیت شهرداری پاوه در حضور معاونت عمرانی استاندار کرمانشاه

عکس و فیلم

آمار
  • 5,744
  • 7,810
  • 80,906
  • 416,754
  • 4,634,120
  • 11,244,236