بیان تنگناها و دورنمای آتی فعالیت شهرداری پاوه در حضور معاونت عمرانی استاندار کرمانشاه
بیان تنگناها و دورنمای آتی فعالیت شهرداری پاوه در حضور معاونت عمرانی استاندار کرمانشاه

عکس و فیلم

آمار
  • 1,090
  • 6,568
  • 74,932
  • 487,226
  • 4,859,938
  • 9,906,100