بیان تنگناها و دورنمای آتی فعالیت شهرداری پاوه در حضور معاونت عمرانی استاندار کرمانشاه
بیان تنگناها و دورنمای آتی فعالیت شهرداری پاوه در حضور معاونت عمرانی استاندار کرمانشاه

عکس و فیلم

آمار
  • 3,772
  • 15,706
  • 116,958
  • 372,950
  • 4,479,944
  • 11,870,194