بیانیه 3 نفر از اعضای شورای شهرپاوه در خصوص دخالت های افراد غیر در تصمیمات شورا
بیانیه 3 نفر از اعضای شورای شهرپاوه در خصوص دخالت های افراد غیر در تصمیمات شورا

عکس و فیلم

آمار
  • 1,492
  • 16,012
  • 102,516
  • 405,594
  • 4,633,713
  • 10,782,804