بیانیه 3 نفر از اعضای شورای شهرپاوه در خصوص دخالت های افراد غیر در تصمیمات شورا
بیانیه 3 نفر از اعضای شورای شهرپاوه در خصوص دخالت های افراد غیر در تصمیمات شورا

عکس و فیلم

آمار
  • 3,100
  • 3,668
  • 28,414
  • 146,130
  • 4,648,673
  • 10,038,724