بيكاري ايران كه نرخش به حدود 10 درصد مي‌رسد، 
پاوه پرس
بيكاري ايران كه نرخش به حدود 10 درصد مي‌رسد،


عکس و فیلم