بيكاري ايران كه نرخش به حدود 10 درصد مي‌رسد،
بيكاري ايران كه نرخش به حدود 10 درصد مي‌رسد،

عکس و فیلم

آمار
  • 2,680
  • 8,422
  • 94,844
  • 338,742
  • 4,582,677
  • 11,490,690