به بهانه عدم دخالت نمايندگان برتصميمات استاندار جديد كرمانشاه 
پاوه پرس
به بهانه عدم دخالت نمايندگان برتصميمات استاندار جديد كرمانشاه


عکس و فیلم