بهره برداری از مجموعه سالن اجتماعات، دارالقرآن و غسالخانه دشه 
پاوه پرس
بهره برداری از مجموعه سالن اجتماعات، دارالقرآن و غسالخانه دشه


عکس و فیلم