بهرام سلیمانی 
پاوه پرس
بهرام سلیمانی


عکس و فیلم