بزودی روحانی میزبان مجمع نمایندگان کردستان می شود 
پاوه پرس
بزودی روحانی میزبان مجمع نمایندگان کردستان می شود


عکس و فیلم