بزرگترین شهر پلکانی ایران 
پاوه پرس
بزرگترین شهر پلکانی ایران


عکس و فیلم