بر مزار شهدای شهرستان پاوه جمعی از شهیدان بمباران شیمیایی حلبچه در آن به خاک سپرده شده است،
بر مزار شهدای شهرستان پاوه جمعی از شهیدان بمباران شیمیایی حلبچه در آن به خاک سپرده شده است،

عکس و فیلم