بر اساس این طرح معلمان به چهار رتبه پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می‌شوند
بر اساس این طرح معلمان به چهار رتبه پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می‌شوند

عکس و فیلم

آمار
  • 1,232
  • 3,528
  • 26,010
  • 141,942
  • 4,639,869
  • 10,040,384