بر اساس این طرح معلمان به چهار رتبه پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می‌شوند
بر اساس این طرح معلمان به چهار رتبه پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می‌شوند

عکس و فیلم

آمار
  • 6,104
  • 13,784
  • 101,546
  • 407,886
  • 4,634,518
  • 10,728,864