بر اساس این طرح معلمان به چهار رتبه پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می‌شوند
بر اساس این طرح معلمان به چهار رتبه پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می‌شوند

عکس و فیلم

آمار
  • 516
  • 8,538
  • 83,662
  • 331,472
  • 4,573,267
  • 11,506,298