بر اساس این طرح معلمان به چهار رتبه پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می‌شوند
بر اساس این طرح معلمان به چهار رتبه پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می‌شوند

عکس و فیلم

آمار
  • 2,846
  • 9,262
  • 96,760
  • 544,984
  • 4,872,628
  • 9,888,636