برگزاری مسابقات فوتسال جام دهیاری های بخش باینگان 
پاوه پرس
برگزاری مسابقات فوتسال جام دهیاری های بخش باینگان


عکس و فیلم