برگزاری مرحله قطبی مسابقات قرآن کریم مناطق اورامانات 
پاوه پرس
برگزاری مرحله قطبی مسابقات قرآن کریم مناطق اورامانات


عکس و فیلم