برگزاری مراسم باشکوه مولودی خوانی با همت انجمن التیام در پاوه 
پاوه پرس
برگزاری مراسم باشکوه مولودی خوانی با همت انجمن التیام در پاوه


عکس و فیلم