برگزاری طرح مهر تحصیلی در چهار شهرستان اورامانات 
پاوه پرس
برگزاری طرح مهر تحصیلی در چهار شهرستان اورامانات


عکس و فیلم