برگزاری جشنواره تجلیل از دانش آموز برگزیده مسابقات قرآنی 
پاوه پرس
برگزاری جشنواره تجلیل از دانش آموز برگزیده مسابقات قرآنی


عکس و فیلم