برداشت 1500 تن گردوی صادراتی در پاوه
برداشت 1500 تن گردوی صادراتی در پاوه

عکس و فیلم

آمار
  • 2,564
  • 14,236
  • 110,896
  • 377,440
  • 4,492,972
  • 11,883,222