برداشت 1500 تن گردوی صادراتی در پاوه 
پاوه پرس
برداشت 1500 تن گردوی صادراتی در پاوه


عکس و فیلم