بخشدار باینگان 
پاوه پرس
بخشدار باینگان


عکس و فیلم