با تغییر فرماندار پاوه استارت تغییرات مدیریتی استان از شهرستان پاوه شروع گردید.
با تغییر فرماندار پاوه استارت تغییرات مدیریتی استان از شهرستان پاوه شروع گردید.

عکس و فیلم

آمار
  • 2,322
  • 8,476
  • 31,860
  • 144,940
  • 4,634,572
  • 10,049,950