با تغییر فرماندار پاوه استارت تغییرات مدیریتی استان از شهرستان پاوه شروع گردید.
با تغییر فرماندار پاوه استارت تغییرات مدیریتی استان از شهرستان پاوه شروع گردید.

عکس و فیلم

آمار
  • 3,484
  • 15,164
  • 99,294
  • 346,014
  • 4,588,918
  • 11,483,072