با تغییر فرماندار پاوه استارت تغییرات مدیریتی استان از شهرستان پاوه شروع گردید.
با تغییر فرماندار پاوه استارت تغییرات مدیریتی استان از شهرستان پاوه شروع گردید.

عکس و فیلم

آمار
  • 10,042
  • 13,784
  • 105,484
  • 411,824
  • 4,638,456
  • 10,732,802