بالاترين درجه نيكوكاري را انفاق و گذشت 
پاوه پرس
بالاترين درجه نيكوكاري را انفاق و گذشت


عکس و فیلم