بازگشایی جاده ارتباطی پاوه به مریوان 
پاوه پرس
بازگشایی جاده ارتباطی پاوه به مریوان


عکس و فیلم