بازدید فرماندار از روستاهای نوسود 
پاوه پرس
بازدید فرماندار از روستاهای نوسود


عکس و فیلم