بازدید شهردار و و اعضای شورای شهر پاوه 
پاوه پرس
بازدید شهردار و و اعضای شورای شهر پاوه


عکس و فیلم