بازدید استاندار از بازارچه شوشمی 
پاوه پرس
بازدید استاندار از بازارچه شوشمی


عکس و فیلم