ایران از پیشرفت کردهای منطقه استقبال می‌کند 
پاوه پرس
ایران از پیشرفت کردهای منطقه استقبال می‌کند


عکس و فیلم