اولین یادمان تجلیل ازشهدای پیشمرگان مسلمان کُرد
اولین یادمان تجلیل ازشهدای پیشمرگان مسلمان کُرد

عکس و فیلم

آمار
  • 2,494
  • 8,538
  • 85,640
  • 333,450
  • 4,575,245
  • 11,508,276