اولین یادمان تجلیل ازشهدای پیشمرگان مسلمان کُرد
اولین یادمان تجلیل ازشهدای پیشمرگان مسلمان کُرد

عکس و فیلم

آمار
  • 1,420
  • 3,528
  • 26,198
  • 142,130
  • 4,640,057
  • 10,040,572