اولین یادمان تجلیل ازشهدای پیشمرگان مسلمان کُرد
اولین یادمان تجلیل ازشهدای پیشمرگان مسلمان کُرد

عکس و فیلم

آمار
  • 9,442
  • 10,644
  • 101,850
  • 410,192
  • 4,638,205
  • 10,742,846