اولین گردهمایی ائمه جمعه استان کرمانشاه 
پاوه پرس
اولین گردهمایی ائمه جمعه استان کرمانشاه


عکس و فیلم