اولین فرماندار 
پاوه پرس
اولین فرماندار


عکس و فیلم