امام جمعه سنندج دعوت حق را لبیک گفت 
پاوه پرس
امام جمعه سنندج دعوت حق را لبیک گفت


عکس و فیلم