الوداع یا شهر رمضان
الوداع یا شهر رمضان
 • الوداع گویان / شیوا یوسفی

  icon الوداع گویان / شیوا یوسفی

  خبرگزاری پاوه پرس؛ کژاندیشان گویند این چه ضیافتی است که میزبان از میهمانش با زبان خشک پذیرایی می کند؟   آری! میزبان ...

عکس و فیلم

آمار
 • 54
 • 10,400
 • 65,054
 • 325,620
 • 4,377,520
 • 11,544,642