الوداع یا شهر رمضان
الوداع یا شهر رمضان
  • الوداع گویان / شیوا یوسفی

    icon الوداع گویان / شیوا یوسفی

    خبرگزاری پاوه پرس؛ کژاندیشان گویند این چه ضیافتی است که میزبان از میهمانش با زبان خشک پذیرایی می کند؟   آری! میزبان ...

ads

عکس و فیلم

آمار
  • 22,370
  • 22,716
  • 224,766
  • 7,782,340