الوداع یا شهر رمضان
الوداع یا شهر رمضان
 • الوداع گویان / شیوا یوسفی

  icon الوداع گویان / شیوا یوسفی

  خبرگزاری پاوه پرس؛ کژاندیشان گویند این چه ضیافتی است که میزبان از میهمانش با زبان خشک پذیرایی می کند؟   آری! میزبان ...

عکس و فیلم

آمار
 • 2,716
 • 17,564
 • 104,182
 • 388,606
 • 4,626,619
 • 10,683,004