الوداع یا شهر رمضان
الوداع یا شهر رمضان
 • الوداع گویان / شیوا یوسفی

  icon الوداع گویان / شیوا یوسفی

  خبرگزاری پاوه پرس؛ کژاندیشان گویند این چه ضیافتی است که میزبان از میهمانش با زبان خشک پذیرایی می کند؟   آری! میزبان ...

عکس و فیلم

آمار
 • 5,664
 • 9,262
 • 99,578
 • 547,802
 • 4,875,446
 • 9,891,454