الوداع گویان
الوداع گویان
 • الوداع گویان / شیوا یوسفی

  icon الوداع گویان / شیوا یوسفی

  خبرگزاری پاوه پرس؛ کژاندیشان گویند این چه ضیافتی است که میزبان از میهمانش با زبان خشک پذیرایی می کند؟   آری! میزبان ...

عکس و فیلم

آمار
 • 6,622
 • 15,810
 • 95,030
 • 360,490
 • 4,610,758
 • 10,399,642