الوداع گویان
الوداع گویان
 • الوداع گویان / شیوا یوسفی

  icon الوداع گویان / شیوا یوسفی

  خبرگزاری پاوه پرس؛ کژاندیشان گویند این چه ضیافتی است که میزبان از میهمانش با زبان خشک پذیرایی می کند؟   آری! میزبان ...

عکس و فیلم

آمار
 • 1,556
 • 6,616
 • 60,302
 • 477,920
 • 4,854,409
 • 9,913,182