الوداع گویان
الوداع گویان
 • الوداع گویان / شیوا یوسفی

  icon الوداع گویان / شیوا یوسفی

  خبرگزاری پاوه پرس؛ کژاندیشان گویند این چه ضیافتی است که میزبان از میهمانش با زبان خشک پذیرایی می کند؟   آری! میزبان ...

عکس و فیلم

آمار
 • 3,190
 • 9,534
 • 87,252
 • 381,324
 • 4,547,718
 • 11,937,968