افراد مبتلا به بيماري صرع، حق رانندگي ندارند 
پاوه پرس
افراد مبتلا به بيماري صرع، حق رانندگي ندارند


عکس و فیلم