افتتاح دارالقرآن و سالن اجتماعات روستای دشه
افتتاح دارالقرآن و سالن اجتماعات روستای دشه

عکس و فیلم