افتتاح ایستگاه فرستنده دیجیتال 
پاوه پرس
افتتاح ایستگاه فرستنده دیجیتال


عکس و فیلم