اسماعیل نقی زاده 
پاوه پرس
اسماعیل نقی زاده


عکس و فیلم