استعفای شهردار کرمانشاه پذیرفته شد 
پاوه پرس
استعفای شهردار کرمانشاه پذیرفته شد


عکس و فیلم