استاندار کرمانشاه در سفری کاری به منظور بازدید از بازارچه شوشمی و دیگر طرح های عمرانی وارد شهرستان پاوه شد.
استاندار کرمانشاه در سفری کاری به منظور بازدید از بازارچه شوشمی و دیگر طرح های عمرانی وارد شهرستان پاوه شد.

عکس و فیلم

آمار
  • 4,524
  • 8,948
  • 103,532
  • 380,656
  • 4,503,880
  • 11,894,130