استاندار کرمانشاه در سفری کاری به منظور بازدید از بازارچه شوشمی و دیگر طرح های عمرانی وارد شهرستان پاوه شد.
استاندار کرمانشاه در سفری کاری به منظور بازدید از بازارچه شوشمی و دیگر طرح های عمرانی وارد شهرستان پاوه شد.

عکس و فیلم

آمار
  • 7,132
  • 7,810
  • 82,294
  • 418,142
  • 4,635,508
  • 11,245,624