استاندار کرمانشاه در سفری کاری به منظور بازدید از بازارچه شوشمی و دیگر طرح های عمرانی وارد شهرستان پاوه شد.
استاندار کرمانشاه در سفری کاری به منظور بازدید از بازارچه شوشمی و دیگر طرح های عمرانی وارد شهرستان پاوه شد.

عکس و فیلم

آمار
  • 2,898
  • 3,712
  • 30,188
  • 161,838
  • 4,674,070
  • 10,028,210