استاندار کرمانشاه در سفری کاری به منظور بازدید از بازارچه شوشمی و دیگر طرح های عمرانی وارد شهرستان پاوه شد.
استاندار کرمانشاه در سفری کاری به منظور بازدید از بازارچه شوشمی و دیگر طرح های عمرانی وارد شهرستان پاوه شد.

عکس و فیلم

آمار
  • 8,610
  • 8,272
  • 74,302
  • 307,988
  • 4,602,154
  • 10,329,588