از هرگونه پیش‌داوری که منجر به خدشه‌دار شدن حریم اخلاقی خانواده‌های آسیب‌دیده در جامعه می‌شود پرهیز کنند
از هرگونه پیش‌داوری که منجر به خدشه‌دار شدن حریم اخلاقی خانواده‌های آسیب‌دیده در جامعه می‌شود پرهیز کنند

عکس و فیلم

آمار
  • 3,898
  • 9,534
  • 87,960
  • 382,032
  • 4,548,426
  • 11,938,676