از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری 
پاوه پرس
از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری


عکس و فیلم