از رنج سرطان تا درد بي‌پولي 
پاوه پرس
از رنج سرطان تا درد بي‌پولي


عکس و فیلم