از دانش آموزان برتر دبيرستان نمونه دولتي اورامان تجلیل بعمل آمد
از دانش آموزان برتر دبيرستان نمونه دولتي اورامان تجلیل بعمل آمد

عکس و فیلم

آمار
  • 3,838
  • 11,966
  • 92,500
  • 384,494
  • 4,538,832
  • 11,929,082