از دانش آموزان برتر دبيرستان نمونه دولتي اورامان تجلیل بعمل آمد
از دانش آموزان برتر دبيرستان نمونه دولتي اورامان تجلیل بعمل آمد

عکس و فیلم

آمار
  • 1,960
  • 6,616
  • 60,706
  • 478,324
  • 4,854,813
  • 9,913,586