از دانش آموزان برتر دبيرستان نمونه دولتي اورامان تجلیل بعمل آمد
از دانش آموزان برتر دبيرستان نمونه دولتي اورامان تجلیل بعمل آمد

عکس و فیلم

آمار
  • 3,788
  • 10,300
  • 85,752
  • 419,016
  • 4,650,272
  • 11,222,810