از دانش آموزان برتر دبيرستان نمونه دولتي اورامان تجلیل بعمل آمد 
پاوه پرس
از دانش آموزان برتر دبيرستان نمونه دولتي اورامان تجلیل بعمل آمد


عکس و فیلم