ازکاشت دانه بلوط در پاوه تا ازبین رفتن جنگل های ایران 
پاوه پرس
ازکاشت دانه بلوط در پاوه تا ازبین رفتن جنگل های ایران


عکس و فیلم