ارزش ریالی هر درخت بلوط را معادل 169 میلیون تومان تخمین زده است
ارزش ریالی هر درخت بلوط را معادل 169 میلیون تومان تخمین زده است

عکس و فیلم

آمار
  • 4,512
  • 8,948
  • 103,520
  • 380,644
  • 4,503,868
  • 11,894,118