ارزش ریالی هر درخت بلوط را معادل 169 میلیون تومان تخمین زده است
ارزش ریالی هر درخت بلوط را معادل 169 میلیون تومان تخمین زده است

عکس و فیلم

آمار
  • 2,926
  • 3,712
  • 30,216
  • 161,866
  • 4,674,098
  • 10,028,238