ارزش ریالی هر درخت بلوط را معادل 169 میلیون تومان تخمین زده است
ارزش ریالی هر درخت بلوط را معادل 169 میلیون تومان تخمین زده است

عکس و فیلم

آمار
  • 7,098
  • 7,810
  • 82,260
  • 418,108
  • 4,635,474
  • 11,245,590