ارزش ریالی هر درخت بلوط را معادل 169 میلیون تومان تخمین زده است
ارزش ریالی هر درخت بلوط را معادل 169 میلیون تومان تخمین زده است

عکس و فیلم

آمار
  • 10,872
  • 11,676
  • 78,066
  • 318,214
  • 4,605,812
  • 10,343,526