ارزش ریالی هر درخت بلوط را معادل 169 میلیون تومان تخمین زده است 
پاوه پرس
ارزش ریالی هر درخت بلوط را معادل 169 میلیون تومان تخمین زده است


عکس و فیلم