اختتامیه دومین المپیاد ورزشی 
پاوه پرس
اختتامیه دومین المپیاد ورزشی


عکس و فیلم