اتلاف سگهای ولگرد 
پاوه پرس
اتلاف سگهای ولگرد


عکس و فیلم